Meteen naar de inhoud

Ontwikkelingen (in onderwijsland)

  Ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben vaak grote invloed op onze cliënten. Daarom brengen we je graag hiervan op de hoogte. Wanneer de ontwikkelingen duidelijk zijn, kan hierop geanticipeerd worden. Zo komen onze cliënten verder.

  De belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen tijd in onderwijsland laten zich vrij eenvoudig samenvatten: corona. De invloed hiervan is per onderwijsniveau verschillend. Per onderwijsniveau bespreken we de belangrijkste thema’s.

  Primair onderwijs

  Vanaf 8 februari zijn alle basisscholen weer volledig open. Hier zijn we uiteraard erg blij mee! We hebben gemerkt dat de scholen enorm hun best hebben gedaan, en zich maximaal hebben ingezet om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm te geven. En zeker voor de ouders onder ons heeft het respect voor de leerkrachten, in tijden van thuisonderwijs, grote vormen aangenomen. Toch merkten we ook dat het voor veel kinderen lastig was, zeker wanneer je wat extra aandacht nodig hebt. We hopen daarom van harte dat de scholen vanaf nu weer gewoon open zullen blijven.

  Eindtoetsen

  Maar ook aan het eind van een vreemd jaar zijn er gewoon weer eindtoetsen. Deze vinden plaats tussen 15 april en 15 mei. Een spannende tijd dus voor onze cliënten die deze gaan maken! Voor de leerlingen die na de zomer naar het middelbaar onderwijs hopen te gaan is het oriënteren best lastig, omdat de klassieke open dagen uiteraard ook anders verlopen dan normaal. Mocht je cliënten hebben in deze fase, vraag eens hoe dit gaat en hoe dit voor ze is.

  Voortgezet onderwijs

  In tegenstelling tot het primair onderwijs is het voortgezet onderwijs gedeeltelijk open. Ook met deze stap zijn we blij, omdat we ook bij deze cliënten zagen dat het digitaal onderwijs beperkt functioneerde. Opvallend was dat we bij sommige cliënten juist terug hoorden dat het ze rust gaf. Kortom, elk nadeel heeft zijn voordeel.

  Overgaan of blijven zitten

  Omdat corona vorig jaar al grote invloed heeft gehad op het onderwijs, zijn er veel jongeren ‘overgegaan onder voorwaarden’. Dit zorgt dat het erop lijkt dat er dit jaar meer dan gemiddeld kinderen zullen blijven zitten. Uiteraard zijn wij samen met de cliënten waar het er om spant keihard aan de slag om toch een overgang mogelijk te maken!

  De examens

  Voor de examenleerlingen zien de examens er ook dit jaar weer iets anders uit dan normaal. Ze gaan wel  door, maar er zijn wat aanpassingen. Zo is het ‘tijdvak 2’ verlengd, en hebben leerlingen de mogelijkheid om hun examens te spreiden over tijdvakken. Daarnaast krijgen ze ook een extra herkansing. Tot slot is er de mogelijkheid om een vak niet mee te laten tellen voor de uitslag, belangrijk hierbij is dat dit geen kernvak mag zijn. Dit wegstrepen van een vak mag alleen als de leerling op die manier alsnog kan slagen. Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft overigens wel zichtbaar op de cijferlijst. Uiteraard zijn wij ook met deze cliënten volop aan de slag zodat ze met een optimale voorbereiding hun slagingskans maximaliseren.

  Inschrijven hbo/wo
  Op 1 mei is er een belangrijke deadline. Leerlingen moeten dan namelijk ingeschreven staan bij hun (nieuwe) opleiding. Hierbij is het goed om te weten dat er daarna de mogelijkheid is om te switchen. Dus ook als een cliënt nog niet weet wat hij of zij wil studeren; zorg in ieder geval dat er voor 1 mei een inschrijving gedaan is, bij welke opleiding dan ook!
   

  Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

  Stage

  Wat we bij het mbo zagen en nog steeds zien, is dat het vinden van een stage voor veel leerlingen een groot probleem is. Door corona, de onzekerheid die dit met zich meebrengt, en de sluiting van veel bedrijven zijn er simpelweg minder mogelijkheden. Ook sommige stages die al liepen zijn helaas afgebroken.

  Overgang naar vervolgonderwijs

  Belangrijk om te weten is dat voor mbo-leerlingen die door de coronamaatregelen 1 of enkele vakken, of de stage nog niet afgerond hebben, er de mogelijkheid bestaat om toch door te stromen naar het hbo. De hogeschool bepaalt in dit geval of de leerling voldoende kennis en/of vaardigheden heeft om te kunnen starten. Als dit het geval is heeft de leerling tot 1 januari om zijn mbo-opleiding alsnog af te ronden.

  Hoger beroepsonderwijs (hbo)

  Ook dit jaar hanteert het hbo geen bindend studieadvies (BSA), volgend jaar kunnen studenten alsnog het BSA halen als dat dit jaar niet gelukt is. Er moet wél een reële mogelijkheid zijn dat ze dit komend jaar alsnog halen.

  Nationaal Programma Onderwijs

  De overheid heeft 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor het onderwijs. Dit is een meerjarenplan om onder andere de achterstanden in het onderwijs weg te werken. Hoe dit precies uitgewerkt wordt, gaat in de komende maanden waarschijnlijk duidelijk worden. Uiteraard zitten wij hier bovenop om dit in de gaten te houden!