Meteen naar de inhoud

EMDR

  Er zullen weinig mensen in de letselschade wereld rondlopen die EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) niet kennen. Een goede reden om eens te kijken naar het ontstaan, de werking en recente ontwikkelingen op dit gebied. Er wordt verteld wat LetsCo hier wel en niet mee doet, en welke interessante ontwikkelingen er momenteel op dit gebied gaande zijn.

  Het ontstaan van EMDR

  Wandelen is goed voor de mens. Dat dit behalve gezondheid meer op kan leveren bewees de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Zij constateerde tijdens een wandeling waarbij ze om zich heen keek, en dus oogbewegingen maakte, dat haar negatieve gedachten en herinneringen minder lading kregen. Vanuit deze toevallige ontdekking is EMDR verder onderzocht en ontstaan.

  De werking

  Interessant is dat in de beginfase al wel zichtbaar was dat EMDR werkte, maar waarom het werkte was onduidelijk. Onderzoek van de Voogd et al. (2018)[1] laat zien dat de rol van de amygdala, een gebied in de hersenen, hierbij betrokken is. De amygdala is onder andere betrokken bij het opslaan van herinneringen. Door het maken van oogbewegingen wordt de werking van de amygdala onderdrukt. Door het oproepen van de negatieve gebeurtenis te combineren met de oogbewegingen wordt de herinnering eigenlijk dus minder goed opgeslagen, waardoor de emotionele lading kleiner kan worden.

  Nieuwe ontwikkelingen

  Sinds de coronapandemie heeft digitaal vergaderen een vlucht genomen. Ook in de geestelijke gezondheidzorg heeft dit een boost gegeven om te kijken naar de mogelijkheden van digitale behandelvormen. Zo zijn we als LetsCo een samenwerking aangegaan waardoor we een pilot kunnen draaien om EMDR op afstand te bieden. Dit kan door begeleid door onze GZ-psycholoog een digitale EMDR-behandeling plaats te laten vinden. Middels een VR-bril kan de cliënt aanvullend op de sessies met de psycholoog ook zelfstandig het EMDR-protocol doorlopen. Twee voordelen; mogelijk kan de behandeltijd met de psycholoog verkort worden en daarnaast kan dit landelijk ingezet worden doordat de psycholoog niet lijfelijk aanwezig hoeft te zijn.

  Wat doet LetsCo?

  Als LetsCo helpen wij jongeren verder na letsel. Hierbij richten wij ons op het onderwijs. Wanneer psychische klachten onze doelen in de weg staan helpen wij de cliënt meestal om via de reguliere GGZ een behandeling te krijgen. Soms, bijvoorbeeld in het geval van EMDR, kan de hulp ook door ons ingezet worden. Dit doen we wanneer het gaat om niet-complexe gevallen, en wanneer er bijvoorbeeld vanwege wachtlijsten geen vlotte behandeling middels de reguliere weg mogelijk is terwijl de klachten wel het onderwijstraject in de weg staan. Bij niet-complexe gevallen moet u denken aan een jongere die bijvoorbeeld herbelevingen heeft van een ongeval, en verder geen psychische klachten ervaart. Wij zullen in dit geval altijd overleggen met partijen of onze inzet op dit gebied gewenst is.

  [1] de Voogd, L. D., Kanen, J. W., Neville, D. A., Roelofs, K., Fernández, G., & Hermans, E. J. (2018). Eye-movement intervention enhances extinction via amygdala deactivation. Journal of neuroscience, 38(40), 8694-8706.