Meteen naar de inhoud

Ontwikkelingen (in onderwijsland)

  Ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben vaak grote invloed op onze cliënten. Daarom brengen we je graag hiervan op de hoogte. Wanneer de ontwikkelingen duidelijk zijn, kan hierop geanticipeerd worden. Zo komen onze cliënten verder.

  Duimregeling voor eindexamenleerlingen in 2022

  Wat betreft de eindexamens van 2022 kan er door leerlingen, net zoals in 2021, gebruik gemaakt worden van de ‘duimregeling’. Dat maakte Minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs begin dit jaar bekend. Leerlingen van het voortgezet onderwijs die dit jaar examen doen kunnen dan als het ware een ‘duim’ leggen op het resultaat van één vak, als zij dit nodig hebben om toch te kunnen slagen. Dan telt het resultaat niet mee. Eén voorwaarde: dit gekozen vak mag geen kernvak zijn. In grote lijnen komt de duimregeling overeen met de regeling die in 2021 werd ingevoerd. We vinden het goed om te zien dat leerlingen die op welke manier dan ook zijn geraakt door de coronapandemie en de onvoorspelbaarheid van het virus eventueel aanspraak kunnen maken op deze regeling.

  Basisbeurs voor studenten keert terug per 2023

  Het huidige leenstelsel maakt plaats voor de basisbeurs: per studiejaar 2023-2024 ontvangen alle studenten in Nederland weer een basisbeurs van DUO. Door deze herinvoering heeft het kabinet besloten terug te keren naar hoe de situatie was voor het jaar 2015, enkel met een lagere basisbeurs in vergelijking met het bedrag van de beurs van toen. Momenteel wordt er nog overlegd over de exacte bedragen, maar zoals het er nu uitziet komt de basisbeurs voor thuiswonende studenten uit op 91 euro in de maand, en voor uitwonende studenten wordt het waarschijnlijk 255 euro per maand.

  Mogelijkheid studietoeslag voor studenten met een medische beperking

  Per 1 april dit jaar is het mogelijk voor studenten die vanwege een structurele medische beperking niet kunnen bijverdienen een studietoeslag te krijgen. Dat maakte minister Schouten bekend. Waar studenten normaliter naast hun studiefinanciering een bijbaantje hebben of soms een financiële bijdrage ontvangen van hun ouders, is het voor studenten met een medische beperking niet altijd realistisch en haalbaar om naast de studie te gaan werken. Hierdoor kunnen ze geen inkomen generen uit een bijbaan. De studietoeslag dient dus als een tegemoetkoming om dit gat als het ware te kunnen dichten.

  Kabinet verliest bevoegdheid om scholen per direct te sluiten tijdens nieuwe coronagolf

  Bij een nieuwe coronagolf mag het kabinet per 1 juni niet meer per direct de scholen sluiten. Het kabinet haalt deze bepalingen uit de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm), schrijft zorgminister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer. Wanneer het kabinet toch een noodzaak ziet om deze coronamaatregel bij een nieuwe uitbraak van het virus tóch door te voeren, dan zal er een nieuw wetsvoorstel goedgekeurd moeten worden door beide Kamers.

  Nieuwe collega's bij LetsCo

  Sinds ons vorige magazine verwelkomen we nog meer nieuwe collega’s om ons team uit te breiden, en hiermee een nog betere ondersteuning te zijn voor jongeren met letselproblematiek. We verwelkomen Marlon Pot en Yonas Ukbaslssie, letsel-onderwijsdeskundigen, die inmiddels vol enthousiasme aan de slag zijn gegaan in regio Utrecht en regio Limburg om jongeren verder te helpen na letsel. In deze rol zal ook Cindy Kiebert werkzaam zijn, zij start per 16 mei in regio Amsterdam.

  Daarnaast verwelkomen we Anne Mulders, zij werkt in de binnendienst in Hilversum als transcriptiemedewerker en redacteur.

  Tot slot maken we ons team deze periode compleet met Chantal Haenen, in de rol van inspirator als paralympisch sporter. Lees hier meer over haar verhaal!

  Lustrum LetsCo

  Wij vieren nog steeds 5 jaar LetsCo, wat we afgetrapt en gevierd hebben met een leuk en leerzaam evenement. Hoewel er veel positieve veranderingen aankomen dit jaar, willen we voor nu stilstaan bij dit mooie evenement. Jij ook? Je kunt hier de aftermovie vinden!